Persondata Forside Værkstedet Medlemmer Kurser Kontakt Udstillinger
Persondata

Dette dokument beskriver behandlingen af persondata i foreningen GRAFISK GRUPPE - Havarthigaarden.

Ansvarlige for de data er GRAFISK GRUPPE - Havarthigaarden, CVRnr 30452305.

Henvendelser kan ske til Formanden, se hjemmesiden www.grafiskgruppe.com under "Kontakt".
Der indsamles følgende oplysninger om medlemmerne:
- Navn*
- Adresse*
- Telefonnummer
- Email
- Hjemmeside
i det omfang det enkelte medlem ønsker det. Oplysninger markeret med * er obligatoriske.

Formålet med indsamling af oplysningerne er:
- at give mulighed for at udsende skriftligt materiale med post til medlemmerne
- at give mulighed for at sende mail om nyheder, aktiviteter og andet relevant fra foreningen til medlemmerne
- at give medlemmerne mulighed for at synliggøre sig på foreningens hjemmeside

Videregivelse og tilgængelighed af personoplysninger:
Foreningen videregiver ikke oplysningerne. I det omfang, det enkelte medlem har givet tilladelse til at blive vist på foreningens medlemslister på hjemmesiden og en medlemsliste, der er tilgængelig i værkstedet, Havarthivej 6, 2840 Holte, vil personer udenfor foreningen dog selv kunne hente oplysningerne her.

I forbindelse med udstillinger eller andre aktiviteter kan de enkelte deltagers navn og evt. andre oplysninger fra hjemmesiden vises.

Det enkelte medlem kan til enhver tid få ændret i oplysningerne. Det er ligeledes til enhver tid muligt for medlemmet at få fjernet dele af oplysningerne fra medlemslisten. Ændringer sker ved henvendelse til formanden.

Ved ophør af medlemskab fjernes oplysningerne fra hjemmesiden og medlemslisten på værkstedet.

Ansøgninger om medlemskab for afviste ansøgere opbevares højst i 3 år, hvorefter de slettes.

Det enkelte medlem kan kontrollere sine oplysninger på medlemslisterne på foreningens hjemmeside eller i værkstedet.